Logo Společnost VKV-MARKET spol. s r.o. finančně podpořila tvorbu a vydání Sbírek řešených příkladů z matematiky.
Logo I společnost Kofola přispěla na vydání sbířek řešených příkladů z matematiky a díky tomu máte co řešit!